ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2545 โดยมีที่ทำการชั่วคราวที่โรงแรมเคมพินสกี้ กราเวนบรุค (Kempinski Gravenbruch) เมืองนอย-อีเซนบวร์ก (Neu-Isenburg) ใกล้กับนครแฟรงก์เฟิร์ต อัม ไมน์ (Frankfurt am Main) และให้บริการประชาชนได้เฉพาะที่นัดหมาย โดยไม่สามารถให้บริการได้เต็มรูปแบบ

สถานกงสุลใหญ่ฯ ย้ายมาที่ทำการปัจจุบันที่ถนนเคนเนดี้อัลเล เลขที่ 109 (Kennedyallee 109) นครแฟรงก์เฟิร์ต อัม ไมน์ และเปิดให้บริการแก่ประชาชนในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545 แบบเต็มรูปแบบ ที่ผ่านมามีผู้มาใช้บริการของสถานกงสุลใหญ่ ฯ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

สถานกงสุลใหญ่ฯ มีเขตอาณาครอบคลุมพื้นที่ 7 รัฐ ที่เป็นรัฐด้านตะวันตกของประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและการค้า ประชากรส่วนใหญ่ของเยอรมนีอาศัยอยู่ในด้านตะวันตกนี้ เช่นเดียวกับชุมชนไทยก็อาศัยอยู่หนาแน่นในถิ่นนี้ เพราะเป็นเขตที่มีโอกาสทำงานและประกอบธุรกิจได้ดีกว่าในเขตอื่น ๆ

รัฐทั้ง 7 รัฐในอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ฯ คือ

  • บาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-Württemberg)
  • ไบเอิร์น (Bayern/Bavaria)
  • เฮสเซิน (Hessen/Hesse)
  • นอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน (Nordrhein-Westfalen/Nordrhein-Westfalia)
  • ไรน์ลันด์-พฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz/Rheinland-Platinate)
  • ซาร์ลันด์ (Saarland)
  • ทือริงเงิน (Thüringen/Thuringia)

สถิติจำนวนชาวไทยที่พำนักอาศัยอยูในประเทศเยอรมนี แสดงโดยตารางต่อไปนี้

สถิติจำนวนชาวไทยแยกรายปี

ปี พ.ศ. รวมทั้งหมด (คน) ชาย (คน) (คน) หญิง (คน)
2545 45.483 6.847 38.636
2546 48.736 7.385 41.351
2547 50.022 7.288 42.734
2548-2550 ไม่มีสถิติ ไม่มีสถิติ ไม่มีสถิติ
2551 54.580 7.550 47.030

จำนวนคนไทยในรัฐต่าง ๆ ปีพ.ศ. 2558 (ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งสหพันธ์ ณ นครวีสบาเด้น)

จำนวนคนไทยที่อยู่ในประเทศเยอรมนี มี 58,784 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 7,573 คน
และเพศหญิง 51,211 คน

สถิติจำนวนชาวไทยแยกตามรัฐ: สถิติ

พ.ศ. 2558
ชื่อรัฐ จำนวนรวม ชาย หญิง
รวมทั้งสิ้น 58,784 7,573 51,211
1. บาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก 9890 1122 8768
2. ไบเอิร์น (บาวาเรีย) 10723 1403 9320
3. เบอร์ลิน 4847 752 4095
4. บรันเด็นบวร์ก 649 81 568
5. เบร์เมน 713 97 616
6. ฮัมบวร์ก 1606 343 1263
7. เฮสเซน 6562 1022 5540
8. เม็คเคล็นบวร์ก
ฟอร์พอมเมิร์น
263 38 225
9. นีเดอร์ซัคเซ่น 4185 436 3749
10. นอร์ดไรน์เวสฟาลเล็น 10881 1372 9509
11. ไรน์ลันด์-ฟัลซ์ 4290 431 3859
12. ซาร์ลันด์ 1174 130 1044
13. ซัคเซ่น 671 102 569
14. ซัคเซ่น-อันฮัลท์ 347 43 304
15. ชเลสวิกโฮลชไตน์ 1472 153 1319
16. ทูริงเงน (ทูริงเกีย) 511 48 463

จำนวนคนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ฯ มีจำนวน 44,031 คน

ชื่อรัฐ จำนวนรวม ชาย หญิง
รวมทั้งสิ้น 44,031 5,528 38,503
1. บาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก 9890 1122 8768
2. ไบเอิร์น (บาวาเรีย) 10723 1403 9320
3. เฮสเซน 6562 1022 5540
4. นอร์ดไรน์เวสฟาลเล็น 10881 1372 9509
5. ไรน์ลันด์-ฟัลซ์ 4290 431 3859
6. ซาร์ลันด์ 1174 130 1044
7. ทูริงเงน (ทูริงเกีย) 511 48 463