สำรองนัดหมาย อี-พาสปอร์ต

ตรวจลงตราเข้าประเทศไทย (วีซ่า)

แบบฟอร์มคำร้อง

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดโพธิธรรม วัดพุทธเบญจพล และวัดหลวงพ่อใส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยมีนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธาน และมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และทีมประเทศไทย พร้อมด้วยครอบครัว และชุมชนชาวไทย เข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 40 คน 
หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และทีมประเทศไทย พร้อมด้วยคู่สมรส และชุมชนชาวไทยกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายราชสดุดี และน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า อย่างพร้อมเพรียงกันด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และด้วยความตั้งใจแสดงความจงรักภักดี หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้มอบหมายให้นายมนัสวีร์ ตัญญูไพบูลย์ กงสุล    เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ เดินทางไปร่วมงานทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ที่สมาคมศิษย์วัดท่าซุง (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) Hasengartenstraße 22 เมือง Wiesbaden

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และทีมประเทศไทย พร้อมด้วยคู่สมรส และชุมชนชาวไทย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และทีมประเทศไทย พร้อมด้วยชุมชนไทย จำนวนประมาณ 100 คน ร่วมพิธีทำบุญ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยได้ประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และการถวายภัตตาหารเพล

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2561 น.ส. พรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต นำคณะจิตอาสาประมาณ 50 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดำริ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อส่งเสริมความสามัคคี การมีส่วนร่วม และเสริมสร้างจิตสาธารณะ โดยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดศาลาไทยและบริเวณโดยรอบของศาลาไทยทั้ง 2 หลัง ณ สวนสาธารณะเมืองบาด ฮอมบวร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเป็นที่ระลึกแก่เมืองบาด ฮอมบวร์ก และศาลาไทยซึ่งรัฐบาลไทยมอบให้เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีการเสด็จประพาสสหพันธ์ ฯ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทบางกอกแอร์เวย์ ได้พบกับคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งมีนาย นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง และกรรมการ ททท. เป็นหัวหน้าคณะ ณ ททท. สำนักงานนครแฟรงก์เฟิร์ต โดยได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือและการทำงานอย่างบูรณาการของทีมประเทศไทย ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต กับ ททท. เพื่อพัฒนา ส่งเสริม เผยแพร่การท่องเที่ยวในประเทศไทยในหมู่ชาวเยอรมัน

On behalf of a grateful nation and people, we thank you all of our friends around the world. Love expressed and cooperation rendered to make this undertaking successful is a model for Thailand and the world to overcome differences for peace and for the people.

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และนาย Alexander Hetjes นายกเทศมนตรีเมืองบาด ฮอมบวร์ก ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทยประจำปี 2561 และกิจกรรมประเทศไทย 4.0 ณ สวนสาธารณะเมืองบาด ฮอมบวร์ก ซึ่งร่วมกันจัดขึ้นโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต หน่วยงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครแฟรงก์เฟิร์ต บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประจำภูมิภาคยุโรป และเมืองบาด ฮอมบวร์ก โดยในปีนี้สถานกงสุลใหญ่ ฯ ได้เชิญสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานด้วย

                  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสขอบใจ ชื่นชม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทีมค้นหาเยาวชนและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พร้อมพระราชทานพรให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ไปร่วมงานทำบุญครบรอบ 5 ปี วัดพุทธนันทารามและทอดผ้าป่าสามัคคี ที่สมาคมวัดพุทธนันทาราม, Brückenstr. 7, 74921 Helmstadt - Bargen