สำรองนัดหมาย อี-พาสปอร์ต

ตรวจลงตราเข้าประเทศไทย (วีซ่า)

แบบฟอร์มคำร้อง

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตเข้าร่วมงานถวายผ้าพระกฐินประจำปีของวัดพุทธปิยวราราม

ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 โดยจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดเพื่อพระนิพพานที่จะจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จัดเตรียมพื้นที่และความพร้อมสำหรับการจัดวางแผ่นนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจะนำไปจัดแสดงในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ด้วย

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ในช่วงบ่าย เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยข้าราชการ ทีมประเทศไทย ผู้แทนเมืองและประชาชนชาวไทย ได้วางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาไทยเมือง Bad Homburg เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ     ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพุทธปิยวราราม 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต ได้กล่าวเปิดและเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อพวกเด็กและเยาวชน เพื่อเชิญชวนให้สำนักพิมพ์นานาชาติเข้าร่วมที่ จ. เชียงใหม่ วันที่ 6-9 ธันวาคม 2560 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างงาน Frankfurt International Book Fair 2016 ที่นครแฟรงค์เฟิร์ต

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดพิธีรับสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แก่จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ต.ค. 2560 โดยมีนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมกับทีมประเทศไทยและชาวไทยที่ได้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯได้เข้าร่วม จำนวน 33 คน

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยทีมประเทศไทยได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Anuga 2017 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดทุก 2 ปี ครั้งนี้มี theme หลักคือ "Taste the Future" มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 7400 รายจาก 107 ประเทศ ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการไทย 139 ราย โดยในปีนี้อินเดียเป็น Partner Count

เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 13.30-17.00 น. นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมกับทีมประเทศไทยและพสกนิกรชาวไทยประมาณ 45 คน ได้ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 คณะจากกรมการกงสุลเดินทางมาตรวจเยี่ยมระบบการเก็บเอกสารทะเบียนราษฎร์ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคำร้องและการต่ออายุบัตรประชาชน

เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีธงชาติไทยในวันที่ 28 กันยายน 2560 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับทีมประเทศไทยได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าว ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.60 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยท่านรองกงสุลใหญ่และข้าราชการได้ไปกราบนมัสการพระมหาอนุชาติ อนุยุตโต เจ้าอาวาส ณ วัดพุทธวิปัสสนา พร้อมทั้งถวายสังฆทานและพบปะชุมชนไทยในบริเวณใกล้เคียง เมืองวัสเซนัค ประเทศเยอรมนี

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.60 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยท่านรองกงสุลใหญ่และข้าราชการได้ไปกราบนมัสการหลวงตาสำรอง (พระครูวิศาล ศาสนกิจวิเทศน์) ที่วัดป่าภูริทัตตาราม เมือง Gießen รัฐHessen  และได้ร่วมกันถวายเพลและสังฆทานแด่พระสงฆ์ รวมทั้งได้พบปะชุมชนไทยในเมือง Gießen และในช่วงบ่าย กสญ. ได้เดินทางไปนมัสการ รวมทั้งได้ถวายสังฆทานและสนทนาธรรมแด่พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส ณ วัดเพื่อพระนิพพาน เมือง Dillich 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เริ่มเปิดให้บริการลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นหัวหน้าทีมจิตอาสา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ "ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ" ดังนี้

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับวัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่อบริการงานด้านกงสุลแก่ประชาชนชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เช่น การรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง และงานนิติกรณ์ โดยมีผู้ติดต่อขอรับบริการร่วม 100 คน ณ เมือง Nürnberg

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครบ 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับทีมประเทศไทยและพสกนิกรชาวไทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน