สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

«