สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ถวายหน้ากากอนามัย FFP2 และอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่คณะสงฆ์ในเขตนครแฟรงก์เฟิร์ตและเมืองใกล้เคียง

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนางรุ่งมณี ศิริสรณ์ ภริยา ได้นำหน้ากากอนามัย FFP2 และอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปถวายแก่คณะสงฆ์ในเขตนครแฟรงก์เฟิร์ตและเมืองใกล้เคียง พร้อมมอบหมายให้ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้แทนไปถวายและจัดส่งสิ่งของดังกล่าวถวายแก่วัดไทย ในเขตกงสุล 5 รัฐของสถานกงสุลใหญ่ฯรวมทั้งสิ้นจำนวน 25 วัด เพื่อแสดงความห่วงใยและทำนุบำรุงการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามโครงการ #ใจถึงใจจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตใส่ใจคนไทยทุกคน

«