ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2561 น.ส. พรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต นำคณะจิตอาสาประมาณ 50 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดำริ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อส่งเสริมความสามัคคี การมีส่วนร่วม และเสริมสร้างจิตสาธารณะ โดยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดศาลาไทยและบริเวณโดยรอบของศาลาไทยทั้ง 2 หลัง ณ สวนสาธารณะเมืองบาด ฮอมบวร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเป็นที่ระลึกแก่เมืองบาด ฮอมบวร์ก และศาลาไทยซึ่งรัฐบาลไทยมอบให้เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีการเสด็จประพาสสหพันธ์ ฯ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

«