งานกิจกรรม Muay Thai Road Show ณ ค่ายมวย Koi Gym นครแฟรงก์เฟิร์ต

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะครูมวยและนักมวยไทย นำโดยครูดิน วิทวัส ค้าสม แห่งค่ายลานนาไฟท์ติ้งมวยไทย และโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ และนายวิจิตร เขียดสง หรือพยัคฆ์สมุย ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม แชมป์ไทยไฟท์ปัจจุบัน เดินทางมาจัดกิจกรรม Muay Thai Road Show ณ ค่ายมวย Koi Gym นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากนาย Marcus Benthien, Representative of the Department of Sports and Head of the Construction and Technology Division of the City of Frankfurt นาย Alex Dibaba ประธานสหพันธ์มวยไทยในรัฐเฮสเซิน และนาย Roman Butz ประธานสมาพันธ์มวยไทยในรัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ มาร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรม

ในโอกาสนี้ คณะนักมวยได้แสดงมวยโบราณ ฝึกอบรมและสอนทักษะมวยไทย ตลอดจนวิธีการออกกำลังกายให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกค่ายมวยต่าง ๆ ในนครแฟรงก์เฟิร์ตและเมืองใกล้เคียง ผู้ที่สนใจกีฬามวยไทย และเยาวชนชาวเยอรมัน รวมประมาณ 150 คน ซึ่งสร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมวยไทยในแง่ที่เป็นวัฒนธรรมอันมีประวัติศาสตร์มายาวนานของไทยให้ชาวเยอรมันได้ทราบ

การจัดกิจกรรม Muay Thai Road Show ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งโครงการ Muay Thai Road Show 2019 ซึ่งริเริ่มโดยกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นไทยผ่านกีฬามวยไทย และเผยแพร่กีฬามวยไทยที่ถูกต้องตามแบบแผนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในต่างประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการทูตวัฒนธรรมของกระทรวง ฯ รวมทั้งส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ในระดับประชาชนของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิก โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมใน 4 ประเทศ ประกอบด้วย โครเอเชีย ฮังการี เช็ก และเยอรมนี

 

«