รายงานสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

แนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทย

ข้อมูลน่ารู้ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

สำรองนัดหมายทำพาสปอร์ต

ตรวจลงตราเข้าประเทศไทย (วีซ่า)

แบบฟอร์มคำร้อง

ในโอกาสที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดโครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองซาร์บรึคเคิน รัฐซาร์ลันด์ ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา ได้เข้ากราบนมัสการพระครูปลัดไพบูลย์กิจ อัคคะวิปุโล เจ้าอาวาสวัดสมเด็จ เยอรมนี และพระครูพุทธิปภากร เจ้าอาวาสวัดตรีเทพ นาคราช เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และพบปะชุมชนไทยในพื้นที่ รวมประมาณ 50-60 คน เพื่อสอบถามสภาพการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามด้านกงสุลและเรื่องอื่น ๆ แก่ชุมชนไทยด้วย
 
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยภริยา เข้าร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพเยอรมนี เมืองฮิลเชนบัค รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน โดยมีประชาชนชาวไทยและครอบครัวเข้าร่วมพิธีฯ ประมาณ 60 คน
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร "แม่ดีเด่นวัดพระธาตุดอยสุเทพเยอรมนี" และ "ลูกดีเด่นวัดพระธาตดอยสุเทพเยอรมนี" แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล รวม 12 คน

วันนี้ (11 สิงหาคม 2563) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต อำนวยความสะดวกคนไทย จำนวน 218 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตและจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน อาทิ ผู้ป่วย นักเรียน/นักศึกษา นักท่องเที่ยวที่วีซ่าหมดอายุ และแรงงานที่หมดสัญญาจ้างงานหรือถูกเลิกจ้าง จากประเทศยุโรป 15 ประเทศเดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สถานเอกอัครราชทูตทุกแห่ง สายการบินไทย และหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่สนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ซึ่งทำให้สามารถส่งกลับคนไทยกลับประเทศได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563

-------------------------------------------

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธาน และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พร้อมด้วยครอบครัว เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.40 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ วัดโพธิธรรม นครแฟรงก์เฟิร์ต

นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พร้อมด้วยครอบครัว ตลอดจนประชาชนชาวไทยในนครแฟรงก์เฟิร์ตที่เข้าร่วมพิธี กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการและพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้นร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต อำนวยความสะดวกให้คนไทย จำนวน 241 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตและจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน อาทิ พระสงฆ์ ผู้ป่วย นักเรียน/นักศึกษา นักท่องเที่ยวที่วีซ่าหมดอายุ และแรงงานที่หมดสัญญาจ้างงานหรือถูกเลิกจ้าง จาก 14 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรีย เบลเยี่ยม เช็ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ฮังการี อิตาลี โปแลนด์ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923 ซึ่งออกเดินทางจากนครแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 21.36 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนี และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30 น.

ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยทุกคนรับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทยด้วยแล้ว

#ใจให้ไปสถานกงสุลใหญ่นครแฟรงก์เฟิร์ต

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต อำนวยความสะดวกให้คนไทย จำนวน 238 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตและจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน อาทิ พระสงฆ์ ผู้ป่วย นักเรียน/นักศึกษา นักท่องเที่ยวที่วีซ่าหมดอายุ และแรงงานที่หมดสัญญาจ้างงานหรือถูกเลิกจ้าง จาก 14 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี อิตาลี สวีเดน เบลเยี่ยม โรมาเนีย สเปน เช็ก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ฟินแลนด์ โปแลนด์ เดนมาร์ก กรีซ และเม็กซิโก เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 772 ซึ่งออกเดินทางจากนครแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 22.57 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนี และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.35 น.

ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยทุกคนรับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทยด้วยแล้ว

#ใจให้ไปสถานกงสุลใหญ่นครแฟรงก์เฟิร์ต

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้มอบหมายให้นายตรีเทพ นพคุณ กงสุล เข้าร่วมพิธีทำบุญฉลองเนื่องในโอกาสเปิดวัดตรีเทพนาคราช ณ เมือง Saarbrücken-Dudweiler รัฐซาร์ลันด์ โดยมีนาย Ralf-Peter Fritz เทศมนตรีเมือง Dudweiler พร้อมอุบาสกอุบาสิกาชาวไทยและชุมชนชาวเยอรมันในเขตใกล้เคียงเข้าร่วมงานประมาณ 80 คน ทั้งนี้ การจัดงานข้างต้นมีมาตรการด้านสุขอนามัยที่ครบถ้วน อาทิ การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม การรักษาระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เป็นต้น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา ได้เข้าร่วมงานเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญฉลองครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งวัดธรรมนิวาส ณ เมือง Eschweiler รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน โดยนาย Christoph Häfner นายกเทศมนตรีเมือง Eschweiler และครอบครัว พร้อมอุบาสกอุบาสิกาชาวไทยและชุมชนชาวเยอรมันในเขตใกล้เคียงเข้าร่วมงานประมาณ 80 คน ทั้งนี้ การจัดงานข้างต้นได้รับอนุญาตจากส่วนราชการของรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน และมีมาตรการด้านสุขอนามัยที่ครบถ้วน การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม การรักษาระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

วันนี้ (19 มิถุนายน 2563) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต อำนวยความสะดวกคนไทย 144 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตและจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน อาทิ พระสงฆ์ ผู้ป่วย นักเรียน/นักศึกษา นักท่องเที่ยวที่วีซ่าหมดอายุ และแรงงานที่หมดสัญญาจ้างงานหรือถูกเลิกจ้าง จาก 9 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี เบลเยียม ฟินแลนด์ อิตาลี โปรตุเกส โปแลนด์ สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 772 ซึ่งออกเดินทางจากนครแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 09.50 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนี และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 01.30 น.

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สถานเอกอัครราชทูตในยุโรป สายการบิน Lufthansa และหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่สนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ซึ่งทำให้สามารถส่งกลับคนไทยกลับประเทศได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

#ใจให้ไปสถานกงสุลใหญ่นครแฟรงก์เฟิร์ต

วันนี้ (5 มิถุนายน 2563) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต อำนวยความสะดวกคนไทย 100 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตและจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน อาทิ ผู้ป่วย นักเรียน/นักศึกษา นักท่องเที่ยวที่วีซ่าหมดอายุ และแรงงานที่หมดสัญญาจ้างงานหรือถูกเลิกจ้าง จาก 11 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี เบลเยียม แคนาดา ฝรั่งเศส ฮังการี อิตาลี โปรตุเกส โปแลนด์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 772 ซึ่งออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาตินครแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 09.40 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนี และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 01.30 น.

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สถานเอกอัครราชทูตในยุโรป สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา สายการบิน Lufthansa และหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่สนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ซึ่งทำให้สามารถส่งกลับคนไทยกลับประเทศได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563
-------------------------------------------
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธาน และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พร้อมด้วยครอบครัว เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

 

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2563) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต อำนวยความสะดวกคนไทย 74 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตและจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน อาทิ ผู้ป่วย นักเรียน/นักศึกษา นักท่องเที่ยวที่วีซ่าหมดอายุ แรงงานที่หมดสัญญาจ้างงานหรือถูกเลิกจ้าง และพระสงฆ์ จาก 12 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ฮังการี มอลตา โปรตุเกส โปแลนด์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 772 ซึ่งออกเดินทางจากนครแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 09.20 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนี และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 01.30 น.

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สถานเอกอัครราชทูตในยุโรป สายการบิน Lufthansa และหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่สนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ซึ่งทำให้สามารถส่งกลับคนไทยกลับประเทศได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  #ใจให้ไปสถานกงสุลใหญ่นครแฟรงก์เฟิร์ต

วันนี้ (13 พฤษภาคม 2563) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต อำนวยความสะดวกคนไทย 80 คน จาก 9 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรีย เบลเยียม โครเอเชีย อิตาลี โปแลนด์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 772 ซึ่งออกเดินทางจากนครแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 09.20 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนี และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 01.30 น.

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สถานเอกอัครราชทูตในยุโรป สายการบิน Lufthansa และหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่สนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ซึ่งทำให้สามารถส่งกลับคนไทยกลับประเทศได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

#ใจถึงใจจากสถานกงสุลใหญ่ไทยนครแฟรงก์เฟิร์ต          #ใจให้ไปสถานกงสุลใหญ่นครแฟรงก์เฟิร์ต

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2563) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต อำนวยความสะดวกคนไทย 110 คน จากเยอรมนี ออสเตรีย เบลเยียม เช็ก ฟินแลนด์ ฮังการี อิตาลี โปรตุเกส สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 772 ซึ่งออกเดินทางจากนครแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 07.50 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนี (ช้ากว่ากำหนด 30 นาที) และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 23.30 น.

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สถานเอกอัครราชทูตในยุโรป สายการบิน Lufthansa และหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่สนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ซึ่งทำให้สามารถส่งกลับคนไทยกลับประเทศได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี #ใจถึงใจจากสถานกงสุลใหญ่ไทยนครแฟรงก์เฟิร์ต

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563
------------------------------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธาน และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พร้อมด้วยครอบครัว เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

โครงการ #ใจถึงใจจากสถานกงสุลใหญ่ไทยนครแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อส่งมอบหน้ากากผ้าให้แก่คนไทยในเขตกงสุล 5 รัฐ
(รัฐเฮสเซิน รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน รัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ รัฐซาร์ลันด์ รัฐเทือริงเงิน)

ผู้ที่สนใจกรุณาลงทะเบียนได้ที่ฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศ www.consular.go.th/main/th/register ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

หมายเหตุ: สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิจัดส่งให้แก่ผู้ลงทะเบียน 300 ท่านแรก

- ด้วยความห่วงใย จาก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต -
#บริการด้วยหัวใจเพื่อคนไทยในเยอรมนี

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วย นางสาวศัลยา อักษรมัต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (BOI) นครแฟรงก์เฟิร์ต และนายตรีเทพ นพคุณ กงสุล เข้าเยี่ยมคารวะนาย Bernd Kistner Head of Foreign Trade, Location Policy, Trade Fairs and Development Cooperation Division, Hessian Ministry of Economics, Energy, Transport and Housing เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและรัฐเฮสเซิน และเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “Thai- German Business Forum: Strategic Partnership in the Eastern Economic Corridor (EEC) of Thailand” ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่ IHK Frankfurt

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thai Martial Arts and Culture Day ซึ่งจัดโดย Thai Achira Association ณ เมือง Dülmen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านการสอนศิลปะการต่อสู้ของไทย อาทิ มวยโบราณ มวยคาดเชือก และกระบี่กระบอง โดยมีชาวเยอรมันและชาวไทยสนใจเข้าร่วมประมาณ 50 คน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนายตรีเทพ นพคุณ กงสุล ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมศักดิ์ วาทินชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด และคณะที่ได้รับรางวัล Gold Award จำนวน 4 รางวัล และรางวัล Public Choice ภายในงาน German Design Award 2020 และร่วมแสดงความยินดีกับคุณพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ รองประธานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด ที่ได้รับรางวัล Winner Award จำนวน 1 รางวัล ภายในงาน German Design Award 2020

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมบริจาคสมทบทุน บูรณะซ่อมแซมศาลาไทย
ณ เมืองบาด ฮอมบวร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมบริจาคผ่านทาง
1. ธ. Deutsche Bank ชื่อบัญชี “Royal Thai Consulate-General – for Thai Sala” เลขที่บัญชี DE55 1007 0100 0310 0435 00 (สำหรับสกุลเงินยูโร)
หรือ
2. ธ. กรุงไทย สาขาสามยอด บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “การบูรณะซ่อมแซมศาลาไทย ณ เมืองบาด ฮอมบวร์ก” เลขที่บัญชี 002-6-19025-7 (สำหรับสกุลเงินบาท)

โดยสามารถบริจาคได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กรุณาแจ้งรายละเอียดการบริจาคโดยส่ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมยอดบริจาคมาที่อีเมล์ thaiconsulate.FRA@mfa.mail.go.th

ท่านสามารถดูประวัติและข้อมูลของศาลาไทย ณ เมืองบาด ฮอมบวร์กได้ที่ QR Code ดังปรากฏ หรือได้ที่ลิงค์ https://qrgo.page.link/DhVHb

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายพงศธร จุฑาสมิต รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมพิธีมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาภาควิชาภาษาและภูมิศาสตร์ไทย คณะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกอเธ่ ซึ่งมีผลการเรียนภาษาไทยดีเด่น ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019 โดยในปีนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ Mr. John Henry Bussey นักศึกษาชาวอเมริกัน

ในโอกาสนี้ คณะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกอเธ่ ได้เชิญนางสาวศิลป์ศุภา แจ้งสว่าง นักวิจัยชาวไทย จาก Centre for the Study of Manuscript Culture มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก มาบรรยายในหัวข้อ Calendrical 12-Month Ceremonies and Liturgical Anisong Manuscripts in the Northern Thai and Lao Traditions เพื่อให้ความรู้แก่คณะอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่ร่วมพิธี เกี่ยวกับคัมภีร์ใบลานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไทยที่พบในภาคเหนือของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 ประกาศล่าสุด:

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2563 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการ ฯ ต่างประเทศ 

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2564

@ ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงกเฟิร์ต เรื่อง การจัดกงสุลสัญจร ณ เมืองซาร์บรึคเคิน รัฐซาร์ลันด์ วันที่ 5-6 กันยายน 2563 

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง เวลาทำการและการบริการด้านกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ (31 ก.ค. 2563)

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง การเปิดรับคำร้องทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (27 ก.ค. 2563)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ข่าวสารนิเทศ เกี่ยวกับการใช้แรงงานลิงในอุตสาหกรรมมะพร้าวไทย

@ ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) (2 ก.ค. 2563)

@ ประกาศ เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทย (16 พ.ค. 2563)

@ ประกาศ เรื่องการเลื่อนจัดโครงการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1 ปี 2563 ณ เมืองเอชไวเลอร์ รัฐนอร์ดไรน์-เวสฟาเลิน

@ ประกาศคำแนะนำคนไทย 5 รัฐในเขตกงสุล เกี่ยวกับไวรัส Covid-19

ประกาศเตือนหญิงไทย ระวังถูกหลอกทำงานนวดในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

@ ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเรียกเอกสารการทำประกันสุขภาพเพิ่มเติม (การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant รหัส O-A อายุการใช้งาน 1 ปี) 

@ ประกาศการปรับอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

เชิญชวนดาวน์โหลดหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๔ เล่ม จัดทำโดย กระทรวงวัฒนธรรม

@ ใบสมัครงาน

ประกาศ