สำรองนัดหมาย อี-พาสปอร์ต

ตรวจลงตราเข้าประเทศไทย (วีซ่า)

แบบฟอร์มคำร้อง

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุภวัส วรมาลี พิธีกรรายการ AEC Plus ช่อง 3 SD เข้าสัมภาษณ์ ดร.ตรีเทพ นพคุณ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับชุมชนไทยในเยอรมนี บทบาทของสถานกงสุลใหญ่ฯในการดูแลคนไทย และโอกาสในการทำธุรกิจของบริษัทไทยในเยอรมนี

 

Am 03. Februar 2017 interviewte Herr Suphavas Varamali, Moderator der Sendung „AEC Plus” vom thailändischen Fernsehen (Kanal 3 SD), Herrn kommissarichen Generalkonsul Threetep Nopkun über die Themen: thailändische Gemeinden in Deutschland; Rolle des Königlich Thailändischen Generalkonsulats in der Betreuung thailändischer Staatsangehörigen und Business-Chancen in Deutschland für thailändische Unternehmen.

ดร.ตรีเทพ นพคุณ รักษาการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยือนประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2560

 

Herr kommissaricher Generalkonsul Threetep Nopkun empfing den Minister für Naturwissenschaft und Technologie vom 25. bis 27. Januar 2107 beim Deutschlandbesuch.

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับคณะอัยการสูงสุด และวัดโพธิธรรม ดำเนินการให้คำปรึกษาในปัญหากฎหมายแก่คนไทยในเยอรมนี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ณ วัดโพธิธรรม (Frankfurt/Höchst)

 

Rechtsberatung durch thailändische Staatsanwälte für thailändische Staatsbürger am 28. Januar 2017 im Tempel „Wat Bodhi Dhamm Höchst“

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะ เข้าหารือกับ ดร.ตรีเทพ นพคุณ รักษาการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วย ดร.รัชนี วัฒนวิศิษฏพร ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน(BOI) ประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต

 

Die Geschäftsführerin der Börse Thailands zu Besuch beim Königlich Thailändischen Generalkonsulat, Frankfurt am Main

พิธีบำเพ็ญมหากุศลสตมวาร ครบรอบ ๑๐๐ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสันติวราราม เมืองอ๊อฟฟิงเง็น เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 

Das Königlich Thailändische Generalkonsulat in Frankfurt am Main veranstaltete eine buddhistische Zeremonie anlässlich des 100.Todestages Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadej im Tempel Wat Santiwararam, Offingen am 21. Januar 2017 um 09.00 Uhr.

พิธีมอบทุนการศึกษาจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต แก่นักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาไทยดีเด่น ณ มหาวิทยาลัยเกอเธ่ แฟรงค์เฟิร์ต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 

 

Preisverleihung gestiftet vom Königlich Thailändischen Generalkonsulat in Frankfurt am Main an Frau Ngoc Loan Nguyen für ihre besten Leistungen als Teilnehmerin des Kurses für die thailändische Sprache und Landeskunde. Die Verleihung fand am 17. Januar 2017 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main statt. 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (BOI) เข้าร่วมหารือกับหอการค้าเยอรมัน ณ เมืองแอร์ฟวร์ท เพื่อสร้างโอกาสการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-เยอรมนี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559

Das Königlich Thailändische Generalkonsulat in Frankfurt am Main und „Thailand Board of Investment“ besuchte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt am 14 Dezember 2016, um über die Handel- und Investitionsmöglichkeiten zwischen Thailand-Deutschland zu besprechen.

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดอบรมความรู้ด้านการจัดทำเว็บไซต์ให้แก่เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

Das Königlich Thailändische Generalkonsulat in Frankfurt am Main organisierte die Websiteschulung für die Mitarbeiter am 9. Dezember 2016.

พิธีจุดเทียนถวายความอาลัยครบรอบ ๕๐ วัน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาไทย เมืองบาด ฮอมบวร์ก (Bad Homburg)  เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๙ น.

Gedenkfeier an Seine Majestät König Bhumibol Adulyadej anlässlich des 50.Todestages am Thai Sala in Bad Homburg am 4. Dezember 2016 um 17.09 Uhr.

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบรอบ ๕๐ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดธรรมนิวาส เมืองเอชไวเลอร์ (Eschweiler) เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

Das Königlich Thailändische Generalkonsulat in Frankfurt am Main veranstaltete eine buddhistische Zeremonie anlässlich des 50.Todestages Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadej im Tempel Wat Dhammahivasa, Eschweiler am 4. Dezember 2016 um 10.00 Uhr.

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"  ถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคารสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

Treueschwur-Zeremonie zwecks Bekräftigung der Loyalität zu Land, Religion und Königshaus am 20. November in der Räumlichkeit des Königlich thailändischen Generalkonsulats, Frankfurt am Main.

 

พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันออกพรรษา ณ วัดพุทธปิยวราราม เมือง Dreieich-Goetzenhain  เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 

Kathina Zeremonie im Namen Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadej im Tempel Wat Buddha Piyawararam, Dreieich-Götzenhain am 6.November 2016

 

พิธีทอดกฐินสามัคคีและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระราชพรหมยาน (ท่าซุง) เมือง Teublitz-Katzdorf  เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

Kathina Zeremonie und das Gedenken an Seine Majestät König Bhumibol Adulyadej im Tempel Wat Praraschaprommajan (Thasung), Teublitz-Katzdorf am 30. Oktober 2016

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับเมืองบาด ฮอมบวร์ก จัดพิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลาไทย บาด ฮอมบวร์ก พร้อมทั้งมีพิธียืนไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

Das Königlich Thailändische Generalkonsulat in Frankfurt am Main und die Stadt Bad Homburg legten gemeinsam die Kränze zu Ehren Seiner Majestät König Chulalongkorn (Rama V.) nieder und führten das Gedenken an Seine Majestät König Bhumibol Adulyadej am 23. Oktober 2016 am Thai Sala in Bad Homburg durch.

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นเจ้าภาพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ถวายพระบรมศพครบ ๗ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดพุทธปิยวราราม เมือง Dreieich-Goetzenhain เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

Das Königlich Thailändische Generalkonsulat in Frankfurt am Main veranstaltete eine buddhistische Gedenkfeier anlässlich des 7. Todestages Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadej im Tempel Wat Buddha Piyawararam, Dreieich-Götzenhain am 20. Oktober 2016