von Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

สถานกงสุลใหญ่ฯ ถวายปัจจัยแก่วัดไทยในในเขตแฟรงก์เฟิร์ตและเมืองใกล้เคียง

นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ถวายปัจจัยแก่วัดไทยในในเขตแฟรงก์เฟิร์ตและเมืองใกล้เคียง พร้อมทั้งมอบหมายให้ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้แทนถวายและจัดส่งปัจจัยให้แก่วัดไทย ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ จำนวน 24 วัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวัดและเป็นการบรรเทาผลกระทบและทำนุบำรุงการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ ได้ถวายหน้ากากอนามัย FFP2 และอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่วัดไทยด้วย ตามโครงการ #ใจถึงใจจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตใส่ใจคนไทยทุกคน
ในโอกาสเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการและครอบครัว พร้อมเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงและซ่อมแซมเสาธงและป้ายชื่อวัดเพื่อพระนิพพาน เมืองดิลลิช เพื่อให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเป็นจุดสังเกตให้แก่ผู้ที่จะเดินทางไปยังวัด

Weiterlesen …

von Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ในครั้งนี้

Weiterlesen …

von Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

สงกรานต์วิธีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย

สงกรานต์วิธีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย
--------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดพุทธปิยวราราม เมือง Dreieich เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันงดงามและเป็นเอกลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2564
ในโอกาสเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานของวัดเพื่อบรรเทาผลกระทบและทำนุบำรุงการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งหน้ากากอนามัย FFP2 และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคให้แก่วัดด้วย

Weiterlesen …

von Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ถวายหน้ากากอนามัย FFP2 และอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่คณะสงฆ์ในเขตนครแฟรงก์เฟิร์ตและเมืองใกล้เคียง

นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนางรุ่งมณี ศิริสรณ์ ภริยา ได้นำหน้ากากอนามัย FFP2 และอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปถวายแก่คณะสงฆ์ในเขตนครแฟรงก์เฟิร์ตและเมืองใกล้เคียง พร้อมมอบหมายให้ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้แทนไปถวายและจัดส่งสิ่งของดังกล่าวถวายแก่วัดไทย ในเขตกงสุล 5 รัฐของสถานกงสุลใหญ่ฯรวมทั้งสิ้นจำนวน 25 วัด เพื่อแสดงความห่วงใยและทำนุบำรุงการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามโครงการ #ใจถึงใจจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตใส่ใจคนไทยทุกคน

Weiterlesen …

von Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

งานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในเยอรมนีในช่วงวิกฤต COVID-19”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานในงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในเยอรมนีในช่วงวิกฤต COVID-19” ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับสมาพันธ์ธุรกิจการโรงแรมและร้านอาหารรัฐเฮสเซิน (DEHOGA Hessen) เชิญนาย Alexander Fölsche กรรมการผู้จัดการ บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี Sech GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft เป็นวิทยากร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลสหพันธ์ฯ ขั้นตอนการยื่นเอกสาร และเกร็ดในการทำธุรกิจ โดยมีร้านอาหารไทยสนใจเข้าร่วมงานสัมมนามากกว่า 20 ร้าน

Weiterlesen …